آشنا

پوپولیسم چیست؟پوپولیست کیست؟

در پوپولیسم اعتقاد بد این است که عامه مردم افرادی نا آگاه ,منفعل و ضعیف هستند .

پوپولیست ها مصلحت و آنچه برای مردم بهتر است را فدای آنجه عوام مردم آن را بهتر می پندارند و از نظر تبلیغاتی بهتر است می کنند تا در میان تفکر عامه جا باز کنند.

            در اینچا بعضی از موضوعات موجود را برای قضاوت شما در مورد اینکه کدام یک از این اعمال و شعار ها پوپولیستی هستند مطرح می کنم .

1-مطرح شدن این موضوع که اگرچه مشکل همسایگان ما یعنی مردم لبنان برای ما اهمیت دارد ولی ابتدا ما باید مشکلات خودمان را حل کنیم از آقای موسوی

2-هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت نقدی رایانه ها

3-سهمیه بندی بنزین

4-مبارزه با بد حجابی

5-ایجاد جوّی خاص در مورد آزادی هایی در ضمینه حجاب

.

.

.

در بررسی موضوعاتی که در بالا شمرده شدند باید به این توجه داشت که کدام یک از آنها در  بر دارنده  مصالح مردم , بدون توجه به جنبه تبلیغاتی و کدام یک تبلیغاتی اند.

در این مطلب قصد بیان این که کدام یک از اقدامات درست است را ندارم و این را در مطالب بعدی مورد بحث قرار خواهم داد. ولی در مورد جنبه تبلیغاتی برخی از موضوعات می توان گفت طرح هدفمند کردن رایانه ها می تواند تنش های زیادی را برای دولت در پی داشته باشد به صورتی که در سهمیه بندی بنزین که طرحی کوچک تر از آن بود شاهد تنش هایی بودیم ودیدیم که برخی دست به آتش زدن پمپ های بنزین زدند و مبارزه با بد حجابی نیز نا رضایتی هایی را در میان برخی اقشار به وجود آورد و در نقطه مقابل آن آزادی هایی در ضمینه ی حجاب که هوادارانی برای برخی جریانات دست و پا کرد.

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۸/۰۶/۱۳ساعت 12:50  توسط عرفان مبارک  |